ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 โทรศัพท์ : 077-371437
  • วิสัยทัศน์

    เมืองน่าอยู่ อู่อาหารทะเลไทย ก้าวไกลการท่องเที่ยว

นายวิชวุทย์ จินโต

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์

นายอำเภอดอนสัก

ข่าวสารชาวอำเภอดอนสัก

กิจกรรมชาวอำเภอดอนสัก

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ในหลวงเสด็จดอนสัก
26 กรกฎาคม 2566

พี่น้อง อำเภอดอนสัก เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม