ภาพกิจกรรม
นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
3340
6 พฤษภาคม 2562

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองดอนสัก พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
โดยมีข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ