ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สาย รร.บ้านใหม่สามัคคี - บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลปากเเพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มีนาคม 2565

2750


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สาย รร.บ้านใหม่สามัคคี - บ่อลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลปากเเพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ที่นี่