ภาพกิจกรรม
นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย ประจำปี 2562
3242
7 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ ปิดทอง สรงน้ำ รูปเหมือนพ่อหลวงจ้อย ประจำปี 2562 ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี