ภาพกิจกรรม
วันนี้ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๑๒.๐๐ น. อำเภอดอนสัก ได้จัดกิจกรรม
4238
22 มกราคม 2562

 วันนี้ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ) เวลา ๑๒.๐๐ น. อำเภอดอนสัก ได้จัดกิจกรรม "อำเภอปลอดโฟม หิ้วปิ่นโตทานข้าวกับนายอำเภอ" เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน " แยกก่อนทิ้ง" ภายใต้การนำของนายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคคลากรในสังกัด ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านพักนายอำเภอดอนสัก