ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ซอยแยกข้างหน้าบ้านเลขที่ 37/14 หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กันยายน 2566

2621


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ซอยแยกข้างหน้าบ้านเลขที่ 37/14 หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)