ภาพกิจกรรม
วันนี้ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอนสัก พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
3048
18 มิถุนายน 2564

 วันนี้ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอนสัก พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดให้ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking )เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด