ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ล สายแยกประปา หมู่9 หัวคลอง หมู่ 13 ตำบลดอนสัก เชื่อมต่อ หมู่1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 มกราคม 2562

890


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ล สายแยกประปา หมู่9 หัวคลอง หมู่ 13  ตำบลดอนสัก เชื่อมต่อ หมู่1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช