ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังเจดีย์ พระบรมธาตุเข้าสุวรรณประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มีนาคม 2561

464


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังเจดีย์ พระบรมธาตุเข้าสุวรรณประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)