ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมของสถานีตำรวจภูธรดอนสัก (ชั้น 3)
23 กุมภาพันธ์ 2560

735


ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมของสถานีตำรวจภูธรดอนสัก (ชั้น 3)