ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานธารณาสุขอำเภอดอนสัก
23 กุมภาพันธ์ 2560

3433


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมของสำนักงานธารณาสุขอำเภอดอนสัก