แผนปฏิบัติการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
การมอบอำนาจให้รองปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลลำพูน ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในการรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
7 เมษายน 2559

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การมอบอำนาจให้รองปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลลำพูน ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ในการรับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ