ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
596
28 กรกฎาคม 2560

พิธีทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img