ภาพกิจกรรม
โครงการ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เข้าวัด ฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” และโครงการ“อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน มิถุนายน 2560
3183
26 มิถุนายน 2560

โครงการ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เข้าวัด ฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” และโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”  และเปิดหน่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเคลื่อนที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนสัก และกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งทะเลหาดนางกำเมื่อในวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ วัดนางกำ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนสัก