ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์

เรื่อง :   ขอรายละเอียดการขอให้ช่วยเหลือคนจนไร้ที่ดินทำกิน  9/15/2017 [5:45:07 PM]
IP Adress : 1.10.199.133
 

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง ขอรายละเอียดการขอให้ช่วยเหลือคนจนไร้ที่ดินทำกิน

ดิฉันนางสาวอิศวีร์พร  เหมือนมณี มีความประสงค์ที่จะขอสอบถามรายละเอียดพร้อมขอแนวทางการดำเนินการเพื่อขอรับการช่วยเหลือกรณีเป็นบุคคลไร้ที่ดินทำกิน

โดยดิฉันเป็นบุตรของนายจำรัส มิ่งขวัญ และนางยกนิ่ง เหมือนมณี มีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างลำบากปัจจุบันประกอบอาชีพ รับจ้างกรีดยาง

ไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงาน ซึ่งค่อนข้างเก่าและโทรมขยันทำมาหากิน แต่ด้วยความรู้น้อย

และฐานะยากจนตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงทำให้ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ประกอบกับรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายและช่วยเศษฐกิจไม่ดีและช่วงหน้าฝนยังไม่มีเงินเพียงพอต่อการเลี้ยงปาก

ท้องทำให้ต้องกู้เงินมาเพื่อใช้จ่าย ดิฉันจึงอยากให้พ่อและแม่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยต้องการที่ดินทำกินให้กับท่านเพื่อดำเนินชีวิตตามหลักเศษฐพอเพียง เนื่องจากขณะนี้ท่าน

ไม่แข็งแรงพอที่จะรับจ้างกรีดยางจำนวนมากได้ จึงมีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือหรือแนวทางในการดำเนินการเพื่อขอที่ดินและบ้านหลังเล็กๆสำหรับสร้างอาชีพ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและติดต่อกลับ

จากคุณ : อิศวีร์พร เหมือนมณี
 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ